КУБІВ Степан Іванович

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51  52  53  54  55  56  57  58  59  60  61  62  63  64  65  66  67  68  69  70  71  72  73  74  75  76  77  78  79  80  81  82  83  84 

 

Випускник економічного факультету (2002 р.)

Голова правління ВАТ «Кредобанк»

Кандидат економічних наук, доцент

Народився 19 березня 1962 року в с. Переможне (колишнє с. Мшанець) Зборівського району Тер­нопільської області. Був четвертою, наймолод­шою дитиною у сім'ї Івана і Марії Кубівих. Середню шко­лу закінчив у рідному селі (1979). Першу вищу освіту здо­був на математичному факультеті Львівського національ­ного університету ім. Івана Франка у 1984 р., а другу — за спеціальністю «Фінанси» — у Національному універси­теті «Львівська політехніка» (2002).

З 1984 по 1990 р. працював на кафедрі вищої математи­ки Львівського університету, був заступником голови коор­динаційної ради з питань науково-технічної творчості молоді при облвиконкомі, керував відділом науки та оргвід­ділом обкому комсомолу. З 1990 по 1994 рік координував діяльність студентських загонів на Львівщині.

З осені 1994 р. працює в банку, що був заснований як Західноукраїнський комерційний банк, а відтак двічі пере­йменовувався — на Кредит банк (Україна) і Кредобанк— у зв'язку зі змінами стратегічного інвестора. Степан Кубів пройшов у банку всі управлінські сходинки — від спеціаліста планово-економічного відділу до голови правління. Має найт­риваліший в Україні досвід безперервного керівництва одним банком з іноземними інвестиціями — понад вісім років.

За підсумками 2005-2007 рр. Степан Іванович увійшов у десятку найуспішніших і найавторитетніших україн­ських банкірів у рейтингу «ТОП-100. Найкращі менедже­ри України». Кубів обраний членом ради Торгово-промис­лової палати України. Депутат Львівської обласної ради, член правління Асоціації банків Львівщини.

За особливі заслуги перед українським народом відзна­чений орденом «За заслуги» ІІІ ступеня (2005) і Почесною грамотою (2005) та Грамотою (2007) Верховної Ради. У 2005 р. за вагомий внесок у розвиток українсько-польсь­кої співпраці нагороджений найвищою державною відзна­кою Польщі для цивільних осіб — Золотим Хрестом Зас­луги, а також медаллю Сейму Республіки Польща (2006).За заслуги з відродження духовності Українська православна церква Київського Патріархату нагородила С. І. Кубіва ор­деном Святого Миколая Чудотворця (2006), а Українська греко-католицька церква — грамотою (2008).

Степан Іванович визнаний переможцем багатьох економічних і суспільних номінацій, які відбувалися в Україні та Польщі у різні роки. Всеукраїнський фонд сприяння міжнародному спілкуванню «Українське народ­не посольство» присвоїв йому звання «Народний посол України».

У 2006 році С. Кубів захистив у Львівській політехніці дисертацію зі спеціальності «Економіка, організація і уп­равління підприємствами» і здобув науковий ступінь кан­дидата економічних наук. У жовтні 2007 р. йому присвоєне вчене звання доцента кафедри маркетингу і логістики. Він є автором і співавтором майже 50 наукових праць з проб­лем економіки, фінансів і банківського бізнесу. Най­головніші з-поміж них: «Оцінка комерційного банку в кон­цепції досконалої привабливості», «Маркетингові дослі­дження у формуванні стратегії розвитку банку», «Особли­вості використання прямого та інтерактивного маркетингу в Україні», «Управління диференціацією банківських пос­луг», «Дослідження конкурентного середовища банків», «Маркетингова політика у формуванні привабливості бан­ку», «Підвищення конкурентоспроможності банківських послуг на ринку», «Дослідження напрямів структуризації логістичного управління», «Банківська система України: сучасність та перспективи», «Україна — Польща: інвес­тиційне співробітництво» та інші.

Степан Кубів — один з ініціаторів поширення в Ук­раїні ротарійського руху професіоналів і меценатів. Він провадить активну громадську діяльність як співзаснов-ник Мистецького фонду імені короля Данила, що допоміг здійснити низку регіональних і всеукраїнських проектів. Серед них, зокрема, видання альбому-каталогу «Іконостас із церкви Воздвиження Чесного Хреста з монастиря Скит Манявський», альбому-каталогу художника Мирослава Отковича і мистецького альбому «Народна ікона на склі», організація і проведення у Києві та Львові фотовиставки «Реставрація срібних царських воріт іконостаса Софійсь­кого собору у Києві і польська школа реставрації пам'яток мистецтва».

Сім'я Кубівих виховала доньку Уляну, яка подарувала улюбленця всієї родини — внука Данилка.